Stel een halte voor

Zit er bij jou in de buurt nog geen stop, of heb je een suggestie voor een betere plek dan waar we nu staan? Help ons dan door een suggestie te doen voor potentiële nieuwe plekken waar we met onze wagen kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan een pleintje bij jou om de hoek, een parkeerplaats waar altijd plek over is of een uit de kluiten gewassen stuk stoep. Want wie kent zijn buurt nou beter, dan degene die er zelf woont!

Aan stopplekken stellen wij de volgende eisen: